نقاش ساختمان در شهریار

نقاش ساختمان

نقاش ساختمان در شهریار

نقاش ساختمان در شهریار- رنگ و نقاشی ساختمان شهریار و کرج, قیمت رنگ بلکا, قیمت رنگ ساختمان شهریار و کرج, طراحی رنگ ساختمان شهریار و کرج, طراحی نقاشی ساختمان شهریار و کرج, طرحهای رنگ مولتی کالر, نقاشی, نقاشی گلستان, هزينه نقاشي ساختمان شهریار و کرج, نقاش ساختمان شهریار و کرج تهران, گالری رنگ ساختمان شهریار و کرج, قيمت نقاشي ساختمان شهریار و کرج, رنگهای ساختمان شهریار و کرجی جدید, قیمت انواع رنگ ساختمان شهریار و کرج, قیمت رنگ آمیزی ساختمان شهریار و کرج, عکس رنگ امیزی ساختمان شهریار و کرج,نقاشی ساختمان باران-نقاش ساختمان باران

نقاشی ساختمان باران

نقاشی ساختمان باران

الف: آماده کردن سطوح گچی

قبل از رنگکاری روی اندودهای گچی ابتدا باید موجهای گچ را به وسیله کاردک و سمباده، لکههای بزرگ روی دیوار را به وسیله گچ زنده و ترکهای کوچک را با گچ کشته بگیرند و سپس روی آن سمباده نرم بزنند تا آماده پذیرش بطانه گردد.
یکی از مشکلات رنگکاری روی سطوح گچی شوره زدن آنست، مشکل شوره زدن از وجود نمکهای معدنی محلول در سطوح گچی ناشی میشود. نمک موجود در این سطوح بیشتر سولفات سدیم است که منشاء آن ناخالصیهای گچ یا سطوح سیمانی و آجری زیر آن است. این قبیل نمکها در خلال زمان خشک شدن گچ، میتوانند آثار مخرب شدیدی روی سطوح رنگ آمیزی شده گچی به وجود آورند. مقاومت به شوره زدن موقعی می تواند به طور کامل ایجاد شود که گچ قبل از رنگ زدن کاملا خشک شود. در جاهایی که این کار به هر علت امکان نداشته باشد، استفاده از پوششهایی که مقاومت مناسبی در مقابل نفوذپذیری آب دارند و فیلمی با سطح یکنواخت تولید

نقاش ساختمان در شهریار

میکنند، مقاومت قابل قبولی در مقابل شوره زدن نشان خواهند داد. پوششهایی که بیش از حد رنگدانه دارند و یا بیش از اندازه آب در آنها نفوذ میکند، مقاوم نیستند. در این گونه مواقع به عنوان نمونه میتوان از یک سیلر لاستیک کلردار شده که غلظت حجمی رنگدانه آن حدود (۱۵٪) است، استفاده نمود.

نقاشی ساختمان در کرج

نقاشی ساختمان در کرج

ب: آماده کردن سطوح اندود سیمانی و بتنی رنگ آمیزی روی سطوح اندود سیمانی و بتنی وقتی مجاز است که این سطوح کاملا خشک شده باشند. مشکلات رنگکاری روی سطوح خشک نشده سیمانی، از باقیمانده رطوبت آب مورد مصرف برای ساخت و یا عمل آوردن آنها ناشی میشود. این رطوبت باعث ترکیب مواد قلیائی سیمان با رنگهایی که نسبت به قلیا حساس هستند، میشود. وقتی سطوح بتنی و سیمانی کاملا خشک شوند، این خطر کاهش مییابد. مشکل دیگری که ممکنست بروز نماید، خلل و فرج گوناگون و گاهی ترکهای بیش از حد در سطوح بتنی است که باید قبل از رنگ آمیزی نسبت به اصلاح آنها اقدام نمود. به طور کلی رنگهای مورد مصرف برای سطوح سیمانی باید دارای PH بالا باشند. پارهای از سطوح بتنی مانند سطوح اعضا و قطعات پیش ساخته ممکن است کاملا صاف باشند، در این موارد باید تدابیری برای حصول اطمینان از چسبندگی رنگ با سطوح زیرین آنها اتخاذ گردد. روغنهایی که در موقع قالب بندی مورد استفاده قرار گرفته و روی سطوح بتنی باقی می مانند

نقاش ساختمان در شهریار

نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان

ممکنست باعث از دست رفتن یا کم شدن خاصیت چسبندگی رنگ به سطح گردند، این گونه لکه های روغنی را باید با برس زدن، سائیدن و یا شستشو با مواد پاک کننده برطرف نمود. سطوح بتنی را قبل از رنگ آمیزی باید با جاروی سفت، برس سیمی، آب تحت فشار و یا هوای فشرده از آلودگی یا گردوغبار پاک کرد.

نقاش ساختمان در شهریار

نقاش ساختمان در شهریار- رنگ و نقاشی ساختمان شهریار و کرج, قیمت رنگ بلکا, قیمت رنگ ساختمان شهریار و کرج, طراحی رنگ ساختمان شهریار و کرج, طراحی نقاشی ساختمان شهریار و کرج, طرحهای رنگ مولتی کالر, نقاشی, نقاشی گلستان, هزينه نقاشي ساختمان شهریار و کرج, نقاش ساختمان شهریار و کرج تهران, گالری رنگ ساختمان شهریار و کرج,

نقاشی ساختمان باران

نقاشی روغنی پلاستیک بلکا و مولتی کالر با بهترین کیفیت و بهترین قیمت

عضویت در اتحادیه نقاشی ساختمان

عقد قرارداد طبق سر فصل های اتحادیه نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان باران آماده عقد قرارداد با شرکت ها و اردارات و بیمارستان ها می باشد

شماره تماس باران 108  58   59 0919

نقاشی ساختمان باران

نقاشی ساختمان باران


نقاش ساختمان

نقاش ساختمان


برچسب ها