نمونه مدل نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان باران

نقاشی ساختمان|بلکا|کاتالوگ بلکا|نقاشی ساختمان درتهران|بلکادرجه یک|نمایندگی و فروش بلکا درجه یک درتهران|نقاشی ساختمان قلی پور|نقاشی ساختمان بلکا|اجرای بلکا|نصب بلکا|نقاشی منزل|نقاشی منزل|نقاشی ساختمان درتهران|بلکادرجه یک|نصب بلکا|مدیریت قلی پور|نقاشی ساختمان قلی پور|نقاشی ساختمان رسول|نقاش ساختمان کرج قلی پور|بلکا در تهران قلی پور

نمونه مدل نقاشی ساختمان

نمونه مدل نقاشی ساختمان-,نقاشی ساختمان نقاش ساختمان ,نقاشی ساختمان. ,”نقاشی ساختمان” ,نقاشی ساختمان ,نقشه شهریار جاده شهریار رباط کریم ,نقاشی ساختمان الیکا ,نقاشی ساختمان .پتینه ,تجربیات نقاشی ساختمان ,استعلام نقاشی ساختمان ,نقاشی ساختمان درتهران ,نقاشی پذیرایی ساختمان ,نقاشی از ساختمان ,دستمزد

نقاشی ساختمان قلی پور

نقاشی ساختمان باران

نقاشی ساختمان باران

سمباده زدن با سمباده متوسط به منظور ایجاد سطحی صاف و تمیزکاری ۲- پوشانیدن تمامی سطح با فیلم نازکی از روغن اليف ٣- اجرای اندود با بطانه روغنی به منظور ایجاد سطح یکنواخت بر روی چوب ۴- سمباده زنی با سمباده متوسط روی بطانه روغنی به منظور ایجاد سطحی صاف ۵- اجرای آستر روغنی شامل رنگ روغن آماده که باید با تینر روغنی رقیق گردد. این آستر که باید تمام سطح را بپوشاند با قلم مو زده میشود. ۶- لکه گیری روی آستر با بطانه ۷- سمباده زنی مجدد محلهای لکه گیری شده به منظور ایجاد سطحی صاف ۸- اجرای رویه روغنی، شامل روغن آماده برای رویه که با تیتر روغنی رقیق و با قلم مو زده میشود. ب: رنگ آمیزی روی کارهای چوبی با لاک و الكل بطانه مورد مصرف در لاک و الکل، باید همرنگ چوب باشد. برای صاف در آمدن کار باید قبلا عملیات ليسه کاری با لیسه آهنی انجام گردد. به طور خلاصه مراحل کار عبارتند از: ۱- ليسه کاری با لیسه آهنی به منظور محو ناهمواریهای مختصری که به وسیله رنده برطرف نشده، لیسه را باید در جهت الیاف روکشهای چوبی به کار برد. ۲- پرداخت سطح کار با سمباده متوسط ٣- پر کردن درزها و ترکها با بطانه همرنگ چوب (بطانه مورد مصرف در رنگکاری با لاک و الكل از مل، سریش، آب و مواد رنگی مناسب ساخته میشود) ۴- سمباده زنی پس از بطانه کاری ۵- اجرای آستر لاک و الکل با مقدار لازم پارافین که با پنبه و با فشار دست زده میشود. ۶- لکه گیری روی آستر با بطانه همرنگ چوب ۷- سمباده کاری مجدد محلهای لکه گیری شده به منظور ایجاد سطحی صاف ۸- رنگ آمیزی نهایی سطح آماده شده به شرح فوق با لاک و الکل و کمی پارافین با پنبه و فشار دست. پ: رنگ آمیزی روی کارهای چوبی با سیلر و کلیر رنگهای سیلر و کلیر از جمله رنگهای نیتروسلولزی میباشند و چنانچه از نام آنها پیداست، منظور از سیلر قشر آستر و مراد از کلیر قشر جلادهنده است. در مورد این رنگ نیز باید قبل ۴۱

 

نقاشی ساختمان در کرج

نقاشی ساختمان در کرج

روشهای رنگ آمیزی
از سیلر کاری، با بطانه همرنگ چوب درزها و ترکها را پوشانیده و سپس نسبت به اجرای رنگ آمیزی اقدام نمود. به طور خلاصه مراحل کار به شرح زیر است:
بالا نزالوا ۱- لیسه کاری با لیسه آهنی به منظور برطرف نمودن ناهمواریها ۲- سمباده زنی با سمباده متوسط به منظور پرداخت سطح کار ۳- پر کردن درزها و ترکها با بطانه همرنگ چوب ۴- سمباده زنی با سمباده متوسط برای از بین بردن ناصافیهای ناشی از بطانه ۵- اجرای اندود سیلر، که باید با مقدار لازم تینر فوری مخلوط شود. این کار معمولا با پمپ صورت میگیرد. در نقاطی که به هر علت اجرای کار با پمپ امکانپذیر نباشد، میتوان به وسیله قلم مو و یا حتی پارچه آغشته به رنگ عملیات سیلرکاری را انجام داد. ۶- لکه گیری روی سیلر با بطانه همرنگ چوب ۷- سمباده کاری روی قسمتهای بطانه خورده با سمباده نرم ۸- اجرای قشر كلير – پس از اجرای عملیات فوق رنگ کلیر نیز باید با تینر فوری مخلوط گردد. این رنگ را معمولا با پمپ میزنند، ولی اگر در بعضی از نقاط اجرای کار با پمپ میسر نباشد، میتوان با قلم مو نیز رنگ آمیزی با کلیر را انجام داد. با ت: رنگ آمیزی روی چوب با رنگ پلی استر در رنگ آمیزی سطوح چوبی با پلی استر مراحل کار به شرح زیر است: ۱- پوست زدن با ماشین دستی و پوست ایرانی ۸۰ ۲- پرکردن درزها و ترکها با بطانه همرنگ چوب ٣- پاشیدن رنگ پلی استر در چهار لایه که باید آن را قبلا با خمیر مخصوص به رنگ دلخواه مخلوط نمود. ۴- پوست زدن به ترتیب با پوستهای ۱۰۰ و ۱۸۰۰ و ۲۲۰ و (۲۴۰ یا ۲۸۰) و (۳۶۰ یا ۴۰۰) به نحوی که ضخامتی در حدود یک لایه از چهار لایه رنگ پاشیده شده، ساییده شود. ۵- رنگ آمیزی با پلیش قرمز ۶- رنگ آمیزی با پلیش سفید بعد از پلیش قرمز ۷- اندود با شیر پلیش به عنوان آخرین دست رنگکاری ۸- پرداخت با پوست بره روی اندود شیر پلیش

نقاش ساختمان

نقاش ساختمان

۴) رنگ آمیزی روی کارهای فلزی است
الف: رنگ آمیزی اسکلت فلزی در رنگ آمیزی اسکلت فلزی باید نکات زیر رعایت گردد: تار ۱- قبل از اجرای رنگ آمیزی اسکلتهای فلزی باید تمامی رنگها توسط برس دستی یا برقی و یا دستگاه ماسه پاشی و نظایر آن برطرف گردد. ۲- گل جوش، گرد، جرقههای ناشی از پاشیدن الکترود و هرنوع آلودگی دیگر از روی اسکلت فلزی کاملا پاک و تمیز شده و در صورت لزوم فسفاته شود. کا ٣- در صورتی که اسکلت فلزی در منطقه با رطوبت کم قرار گرفته باشد، باید سطح آن را با یکدست ضدزنگ و دودست رنگ روغنی (آستر و رویه) رنگ آمیزی نمایند. ۴- چنانچه اسکلت در منطقه مرطوب قرار گرفته باشد، رنگ و ضدزنگ باید از نوع مقاوم در مقابل رطوبت انتخاب شوند (مانند رنگ اپوکسی و ضدزنگهای متناسب با آن).. ۵- سطوحی از اسکلت فلزی که در داخل بتن قرار میگیرند، به هیچوجه نباید رنگ زده شوند، به علاوه این سطوح نباید به رنگ و روغن آغشته گردند. ۶- چنانچه رنگ آمیزی قبل از جوشکاری صورت میگیرد، باید رنگکاری در فاصله پنج سانتیمتر از محل جوش، متوقف و پس از اتمام جوشکاری رنگ آمیزی ادامه یابد. ۷- قطعاتی که پس از سوار کردن و یا نصب، دسترسی به آنها ممکن نباشد، باید قبل از ساختن و نصب رنگ آمیزی شوند. ۸- پس از نصب قطعات باید قسمتهایی که رنگشان آسیب دیده، همراه با محل جوشکاریها، پیچها، و مهرهها و تمامی قسمتهایی که قبلا رنگ زده نشده است، با ضدزنگ و رنگ انتخابی رنگ آمیزی شوند. ب: رنگ آمیزی در، پنجره و نرده فلزی (فولادی) در، پنجره و نرده فولادی را با رنگ روغنی رنگ آمیزی میکنند. در این موارد رعایت نکات زیر ضرورت دارد:۔ ١- سمباده زدن با سمباده زبر و یا برس زدن به منظور آماده کردن سطوح کار برای اجرای ضدزنگ و نیز تمیزکاری این سطوح.. ۲- پوشانیدن نرده، در و پنجره با یک قشر ضدزنگ، چنانچه نرده، در یا پنجره در داخل ساختمان واقع باشند، از ضدزنگهای معمولی و چنانچه در خارج از ساختمان واقع شده باشند، از ضدزنگهای مقاوم تر در مقابل رطوبت استفاده میشود.

نقاشی ساختمان باران

نقاشی روغنی پلاستیک بلکا و مولتی کالر با بهترین کیفیت و بهترین قیمت

عضویت در اتحادیه نقاشی ساختمان

عقد قرارداد طبق سر فصل های اتحادیه نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان باران آماده عقد قرارداد با شرکت ها و اردارات و بیمارستان ها می باشدبرچسب ها