نقاش ساختمان استان البرز

نقاشی ساختمان

نقاش ساختمان استان البرز

نقاش ساختمان استان البرز- نقاشی ساختمان شهریار pdf, ادوات نقاشی ساختمان شهریار, قرارداد نقاشی ساختمان شهریار, نقاشی در ساختمان شهریار, درباره نقاشی ساختمان شهریار, طریقه نقاشی ساختمان شهریار, رنگ و نقاشی ساختمان شهریار, مدل نقاشی ساختمان شهریار, عکسهای نقاشی ساختمان شهریار, لوازم نقاشی ساختمان شهریار,

 

کار اجرا شده در نقاشی ساختمان,

کار اجرا شده نقاشی ساختمان,نمونه کار های نقاشی ساختمان,قلی پور در نقاشی ساختمان,

نقاشی ساختمانی با کار درجه یک,اوستا نقاش,

اوستای نقاشی ساختمان,

نقاش ساختمان استان البرز

معرفي

نقاش ساختمان کسي است که بتواند از عهده نقشه خواني – متره کرده کار – اندازه گيري و محاسبه برآورد ميزان رنگ و مواد اوليه مورد نياز – ساختن گچ و کشيدن گچ زنده و کشته – آماده سازي سطوح گچي – ساختن بتونه و بتونه کاري – سمباده کاري سطوح بتونه کاري شده – زدن رنگ نيمه پلاستيک روي سقف – آستر کاري با رنگ پلاستيک – تعمير بتونه پلاستيک و روغني – زدن رنگهاي نهايي پلاستيک – روغن اندود کردن سطوح گچي – زدن رنگهاي روغني روي سطوح گچي زير سازي شده – زدن رنگ روغني مات و براق روي سطوح چوبي و صفحات مصنوعي – زدن رنگهاي روغني سطوح فلزي – همرنگ سازي براساس رنگ مورد نظر ساخت و رنگ آميزي با رنگهاي ورني – رنگ پاشي با پيستوله و پمپ رنگ پاش – رنگ آميزي استخر – رنگ آميزي تزئيني و چوب سازي و سنگ سازي – رنگ آميزي انواع گيتي هاي ساخته شده و لندئي هاي گچي – ترکيب رنگها – ايجاد هماهنگي در محيط کار – اجراي مقررات و آئين نامه هاي شغلي برآيد .

نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان

نمونه وظايف

 1. آشنايي با پوشش رنگ پلاستيکي الوان

 2. آشنايي با اصول برآورد مواد مورد لزوم زير کار

 3. آشنايي با روش هاي افزايش پوشش رنگها

 4. آشنايي با برآورد روغن هاي مورد نياز جهت روغن اندود کردن ديوار گچي

 5. آشنايي با اصول برآورد ساير مواد مورد نياز جهت رنگ آميزي ساختمان

 6. شناسايي اصول اندازه گيري برآورد ميزان رنگ و مواد اوليه مورد نياز

 7. توانايي اندازه گيري و محاسبه و برآورد ميزان رنگ و مواد اوليه مورد نياز

 8. آشنايي با سيستم متريک و واحدهاي اندازه گيري طول و سطح و اجزاء آن

 9. آشنايي با ابزار و وسايل اندازه گيري (متر جيبي- متر بلند- متر تاشويي و …)

 10. آشنايي با اوزان و واحدهاي مربوط در سيستم متريک

 11. آشنايي با اشکال هندسي منظم

 12. نقاشی ساختمان باران

  نقاشی ساختمان باران

 13. شناسايي اصول محاسبه مساحت سطوح

 14. شناسايي انواع رنگهاي مورد استفاده در نقاشي ساختمان

 15. آشنايي با پوشش رنگ روغني الوان

 16. توانايي متره کردن کار

 17. آشنايي با اصول محاسبه در سيستم متريک

 18. آشنايي با اصول محاسبه نظري از روي مساحت زيربنا

 19. شناسايي اصول محاسبه سطوح جانبي در حجم هاي هندسي منظم و غيرمنظم

 20. شناسايي اصول محاسبه مساحت در سطوح هندسي منظم و غيرمنظم

 21. شناسايي اصول محاسبه سطوح نرده و درب هاي شيشه خور

 22. شناسايي اصول متره کردن کار

 23. نقاشی ساختمان

  نقاشی ساختمان

 24. توانايي خواندن نقشه هاي ساختمان

 25. آشنايي با نقشه هاي معماري (پلان، نما، برش)

 26. آشنايي با اصول خواندن اندازه نقشه ها

 27. آشنايي با علائم و اختصارات نقشه هاي معماري

 28. شناسايي اصول محاسبه سطوح افقي، قائم و مورب نقشه ها

 29. شناسايي اصول خواندن نقشه هاي ساختماني

ابزار و وسايل

 1. انواع متر

 2. سنگ اوزان

 3. مدلهاي اشکال

 4. هندسي منظم

 5. نقشه هاي ساختمان

 6. ماشين حساب

 7. نوشت افزار

 8. وسايل ايمني و حفاظتي

 9. متر بلند

 10. متر کوتاه

 11. نوشت افزار

 12. لباس کار

 13. نقشه هاي مختلف ساختمان

 14. نوشت افزار

 15. ماشين حساب

 16. خط کش

 17. ميز کار

نقاشی ساختمان باران

نقاشی روغنی پلاستیک بلکا و مولتی کالر با بهترین کیفیت و بهترین قیمت

عضویت در اتحادیه نقاشی ساختمان

عقد قرارداد طبق سر فصل های اتحادیه نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان باران آماده عقد قرارداد با شرکت ها و اردارات و بیمارستان ها می باشدبرچسب ها