نقاشی ساختمان در شهرک اداری شهریار

نقاشی ساختمان در شهرک اداری شهریار

 

 نقاشی ساختمان در شهرک اداری شهریار-رنگ آمیزی سحر در شهریار و اندیشه و کرج,نقاش سحر در شهریار و اندیشه و کرج,رنگ روغن سحر در شهریار و اندیشه و کرج,انواع رنگ آمیزی سحر در شهریار و اندیشه و کرج,آموزش رنگ آمیزی سحر در شهریار و اندیشه و کرج,ترکیب رنگهای سحر در شهریار و اندیشه و کرجی,ترکیب رنگ در

نقاشی سحر در شهریار و اندیشه

معرفي

نقاش ساختمان کسي است که بتواند از عهده نقشه خواني – متره کرده کار – اندازه گيري و محاسبه برآورد ميزان رنگ و مواد اوليه مورد نياز – ساختن گچ و کشيدن گچ زنده و کشته – آماده سازي سطوح گچي – ساختن بتونه و بتونه کاري – سمباده کاري سطوح بتونه کاري شده – زدن رنگ نيمه پلاستيک روي سقف – آستر کاري با رنگ پلاستيک – تعمير بتونه پلاستيک و روغني – زدن رنگهاي نهايي پلاستيک – روغن اندود کردن سطوح گچي – زدن رنگهاي روغني روي سطوح گچي زير سازي شده – زدن رنگ روغني مات و براق روي سطوح چوبي و صفحات مصنوعي – زدن رنگهاي روغني سطوح فلزي – همرنگ سازي براساس رنگ مورد نظر ساخت و رنگ آميزي با رنگهاي ورني – رنگ پاشي با پيستوله و پمپ رنگ پاش – رنگ آميزي استخر – رنگ آميزي تزئيني و چوب سازي و سنگ سازي – رنگ آميزي انواع گيتي هاي ساخته شده و لندئي هاي گچي – ترکيب رنگها – ايجاد هماهنگي در محيط کار – اجراي مقررات و آئين نامه هاي شغلي برآيد .

نقاش ساختمان

نقاش ساختمان

نمونه وظايف

نقاشی ساختمان در شهرک اداری شهریار

 1. آشنايي با پوشش رنگ پلاستيکي الوان

 2. آشنايي با اصول برآورد مواد مورد لزوم زير کار

 3. آشنايي با روش هاي افزايش پوشش رنگها

 4. آشنايي با برآورد روغن هاي مورد نياز جهت روغن اندود کردن ديوار گچي

 5. آشنايي با اصول برآورد ساير مواد مورد نياز جهت رنگ آميزي ساختمان

 6. شناسايي اصول اندازه گيري برآورد ميزان رنگ و مواد اوليه مورد نياز

 7. توانايي اندازه گيري و محاسبه و برآورد ميزان رنگ و مواد اوليه مورد نياز

 8. آشنايي با سيستم متريک و واحدهاي اندازه گيري طول و سطح و اجزاء آن

 9. آشنايي با ابزار و وسايل اندازه گيري (متر جيبي- متر بلند- متر تاشويي و …)

 10. آشنايي با اوزان و واحدهاي مربوط در سيستم متريک

 11. آشنايي با اشکال هندسي منظم

 12. شناسايي اصول محاسبه مساحت سطوح

 13. شناسايي انواع رنگهاي مورد استفاده در نقاشي ساختمان

 14. آشنايي با پوشش رنگ روغني الوان

 15. توانايي متره کردن کار

 16. آشنايي با اصول محاسبه در سيستم متريک

 17. آشنايي با اصول محاسبه نظري از روي مساحت زيربنا

 18. شناسايي اصول محاسبه سطوح جانبي در حجم هاي هندسي منظم و غيرمنظم

 19. نقاشی ساختمان در شهرک اداری شهریار
 20. شناسايي اصول محاسبه مساحت در سطوح هندسي منظم و غيرمنظم

 21. شناسايي اصول محاسبه سطوح نرده و درب هاي شيشه خور

 22. شناسايي اصول متره کردن کار

 23. توانايي خواندن نقشه هاي ساختمان

 24. آشنايي با نقشه هاي معماري (پلان، نما، برش)

 25. آشنايي با اصول خواندن اندازه نقشه ها

 26. آشنايي با علائم و اختصارات نقشه هاي معماري

 27. شناسايي اصول محاسبه سطوح افقي، قائم و مورب نقشه ها

 28. شناسايي اصول خواندن نقشه هاي ساختماني

نقاشی ساختمان باران

نقاشی ساختمان باران

ابزار و وسايل

 1. انواع متر

 2. سنگ اوزان

 3. مدلهاي اشکال

 4. هندسي منظم

 5. نقشه هاي ساختمان

 6. نقاشی ساختمان در شهرک اداری شهریار
 7. ماشين حساب

 8. نوشت افزار

 9. وسايل ايمني و حفاظتي

 10. متر بلند

 11. متر کوتاه

 12. نوشت افزار

 13. لباس کار

 14. نقشه هاي مختلف ساختمان

 15. نوشت افزار

 16. ماشين حساب

 17. خط کش

 18. ميز کار

 19. نقاشی ساختمان در شهرک اداری شهریار
نقاشی ساختمان باران

نقاشی ساختمان باران

آماده ارائه خدمات به شما هموطن عزیز در اسرع وقت

 

کرایه نقاشی ساختمان,پشینه نقاشی ساختمان,اجرت نقاشی ساختمان,

نقاشی ساختمان در کرج با لوازم,لوازم کار نقاشی ساختمان,نمایندگی بلکا,

نقاشی ساختمان باران

نقاشی روغنی پلاستیک بلکا و مولتی کالر با بهترین کیفیت و بهترین قیمت

عضویت در اتحادیه نقاشی ساختمان

عقد قرارداد طبق سر فصل های اتحادیه نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان باران آماده عقد قرارداد با شرکت ها و اردارات و بیمارستان ها می باشدبرچسب ها