روانشناسی و نقاشی ساختمان خانه تهران

نقاشی ساختمان باران

روانشناسی و نقاشی ساختمان خانه تهران

روانشناسی و نقاشی ساختمان خانه تهران – کرم روشن, کرم سیر در نقاشی ساختمان, گلبه ای, رنگ گلبه ای, چه رنگی برای ساختمان خوبه, کدام رنگ خوبه, تفاوت نقاشی ساختمان با قلم, رنگ خوب برای اتاق خواب, نقاش ماهر برای نقاشی ساختمان, کاربرد نقاشی ساختمان در خانه, انتخاب رنگ در نقاشی ساختمان, نقاشی ساختمان و بلکا, بلکا و نقاشی ساختمان,

رنگ ساختمان

آموزش رنگ کردن ساختمان,رنگامیزی ساختمان,قیمت رنگ آمیزی ساختمان,نقاشی و رنگ آمیزی ساختمان,نقاشی ساختمان رنگ روغن,

نقاشی ساختمان باران

نقاشی ساختمان باران

هارموني رنگ در لباس و محيط پيرامون

هارموني رنگ در لباس و محيط پيرامون مهمترين هدف ما از کنار هم گذاشتن ست کردن لباسهاي مختلف، ايجاد هارموني و هماهنگي است. هارموني چيزي است که خوشايندِ چشم بيننده باشد و حس نظم و توازن را به فرد القاء کند. اگر چيزي فاقد هماهنگي و هارموني لازم باشد، خسته کننده و آشفته به نظر خواهد آمد. در يک حالت اين تجربه ي ديداري آنقدر ملايم و يکنواخت مي شود که بيننده را درگير نمي کند. مغز انسان اطلاعات با قدرت انگيزش پايين را رد مي کند، مثل مجموعه هاي تک رنگ با بافت و طرح يکسان. در حالت ديگر، تجربه ي ديداري آنقدر تکرار شونده و خسته کننده مي شود که بيننده طاقت نگاه کردن به آن را نخواهد داشت. مغز انسان چيزي را که قادر به تعديل و فهم آن نباشد، مثل چهار طرح و رنگ متناقض و متضاد در يک مجموعه، را پس زده و رد ميکند. به طور خلاصه، يکپارچگي بيش از حد باعث انگيزش بسيار پايين و پيچيدگي افراطي نيز باعث انگيزش بيش از حد خواهد شد. در اين ميان، هارموني و هماهنگي تعادل پويا خواهد بود.

نقاشی ساختمان باران

نقاشی ساختمان باران

روانشناسی و نقاشی ساختمان خانه تهران

رنگ هسته: رنگ غالب در طرح رنگ به شمار مي رود. اين رنگ، رنگِ آيتم اصلي مجموعه ي شماست مثل کت يا ژاکت. رنگ تکيه: رنگ دوم يا گاهاً سوم طرح رنگ شماست.

ين رنگ مي تواند متمم، سه گانه، شبيه يا خنثي باشد. ثلاثي: اولين يا عمده ترين رنگ هاي سه گانه در چرخه (يا طيف) رنگ، قرمز، آبي و زرد هستند. (کت و شلوار آبي نفتي، پيراهن زرد کمرنگ، و کراوات شرابي) اينها رنگ هاي خالص ناميده مي شوند چون ترکيب کردن آنها با هم يا با سفيد يا سياه تناسب ايجاد مي کند. ثلاثي دوم رنگ ها در چرخه ي رنگ، نارنجي، سبز و بنفش است.

روانشناسی و نقاشی ساختمان خانه تهران

اين ثلاثي از ترکيب دو رنگ اول باهم به وجود آمده است. ترکيب زرد و قرمز، نارنجي مي سازد، ترکيب زرد و آبي، سبز درست مي کند و ترکيب آبي و قرمز، بنفش مي سازد. رنگ هاي متمم:

اين رنگ ها رنگ هايي هستند که در چرخه ي رنگ کاملاً متضاد و روبه روي هم قرار گرفته اند.

وقتي اين رنگ ها در کنار يکديگر قرار بگيرند، يکديگر را تشديد کرده و يکديگر را روشن تر نشان مي دهند. رنگ هاي سبز و قرمز مقابل همديگر قرار گرفته اند، به همين دليل است که شلوار ارتشي با کت يا پيراهن شرابي يا زرشکي اينقدر زيبا به نظر مي رسد.

آبي هم در مقابل نارنجي قرار گرفته است، از اينرو طلايي، زنگاي و قهوه اي متمم سايه هاي مختلف رنگ آبي به حساب مي آيند. رنگ هاي مشابه: (اين رنگ ها همچنين به رنگ هاي مجاور، رنگ هاي هماهنگ و رنگ هاي مرتبط نيز خوانده مي شوند). اين رنگ ها، رنگ هايي هستند که در چرخه ي رنگ در کنار يکديگر قرار گرفته اند. اين رنگ ها از اينرو ايجاد هارموني مي کنند که کمي از رنگ يکديگر را در خود دارند. براي مثال مي توان از شلوار آبي، پيراهن سبز-آبي و کت بنفش نام برد. رنگ ها گرم و سرد: خانواده هاي رنگ هاي مجاور و مشابه شامل رنگ هاي گرم (قرمز، نارنجي، زرد) و رنگ هاي سرد (سبز، آبي بنفش) مي شود. طراحان معمولاً طرح هاي رنگي را بر اساس دو يا سه رنگ مرتبط مي سازند. دو رنگ گرم را با يک يا دو رنگ سرد انتخاب کنيد، يا دو رنگ سرد را با يک رنگ گرم انتخاب کنيد، بااينکار تعادل پويا ايجاد خواهيد کرد. مثال: کت و شلوار آبي نفتي، پيراهن آبي روشن، و کراوات قرمز. يا پيراهن زرد، کت زنگاري و شلوار آبي. رنگ هاي خنثي: رنگ هاي خنثي شامل سايه هاي سفيد، سياه، خاکستري و خرمايي مي شود. از رنگ هاي خنثي مي توان در ترکيب با همه ي رنگ ها يا ترکيب با خودشان استفاده کرد. شلوار خاکي، پيراهن سفيد، و يک ژاکت خاکستري، مجموعه اي از رنگ هاي خنثي را ايجاد ميکند. درست است که رنگ هاي خنثي اگر باهم استفاده شوند پويا نخواهند بود، اما ظاهري زيبا را به وجود مي آورند.

روانشناسی و نقاشی ساختمان خانه تهران

نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان

رنگ هاي سياه، سفيد، خاکستري و قهوه اي در چرخه ي رنگها، جدا از هم نيستند، اما از نسبتهاي مختلف قرمز، زرد و آبي ساخته شده اند. براي ساخت رنگهاي خنثي مي توان سه رنگِ رنگ هاي اصلي يا اوليه را باهم يا يکي از رنگ هاي اوليه را با يکي از رنگ هاي ثانويه (رنگ هاي ثانويه از ترکيب دو نوع از رنگ هاي اوليه ساخته مي شوند) ترکيب کرد. براي مثال: چطور قهوه اي بسازيم؟

براي اين منظور بايد يک رنگ را با رنگ متمم آن ترکيب کرد. آبي و نارنجي را باهم، بنفش و زرد را باهم، سبز و قرمز را باهم ترکيب کنيد. هرکدام از اين ترکيبات نوع مختلفي از قهوه اي مي سازد. چطور خاکستري بسازيم؟ کمي نارنجي (يا زرد و قرمز) را با آبي مخلوط کنيد و بعد کمي سفيد به آن اضافه کنيد. همچنين مي توانيد آبي را با يکي از رنگ هاي خاک، مثل قهوه اي مايل به زرد يا قهوه اي سوخته ترکيب کنيد. نکته: بايد به تُن (اضافه کردن خاکستري)، ته رنگ (اضافه کردن سفيد) و سايه ي (اضافه کردن سياه) رنگ (رنگ خالص) دقت داشته باشيد. سبز و قرمز رنگ هاي متمم يکديگر هستند اما اگر سبز خالص را با قرمز ترکيب کنيد خيلي کريسمسي به نظر خواهيد آمد که فقط براي روزهاي کريسمس مناسب است! اما شرابي يا زرشکي و سبز ارتشي تناسب فوق العاده اي باهم دارند. همچنين مي توانيد دست از ترکيب رنگ برداشته و تک فام شويد:

تک فام: يعني همه چيز از يک رنگ باشد اما از سايه ها و ته رنگ ها و تُن هاي مختلف. درمورد آبي مي توان کت و شلوار سرمه اي، پيراهن آبي کمرنگ، کراوات آبي تيره و … را نام برد.

با استفاده از نقش و بافت مي توان در اين ترکيب کمي تقابل ايجاد کرد. بعضي از آيتم هاي لباستان بايد صاف و نرم باشند، برخي بايد بافتي زبر داشته باشند، بعضي از آنها مي توانند طرحدار باشند و بقيه ساده و…

نکاتي درمورد گوشه ي جيب کت: به هيچ عنوان رنگ کراوات يا پراهنتان را با رنگ گوشه ي جيب کتتان يکي نکنيد. اگر اصرار داريد که اين رنگ ها يکي باشند، از رنگ پيراهن استفاده کنيد و به هيچ عنوان با رنگ کراواتتان يکي نکنيد. براي داشتن ظاهري رسمي تر از پيراهن هاي ساده استفاده کنيد. زماني در دهه ي چهل بود که آقايان رنگ کراواتشان ر ا با رنگ گوشه ي جيبشان سِت ميکردند اما خوشبختانه آن زمان سپري شده است. مکتبي است که اعتقاد دارد جنس کراوات، کت و گوشه ي جيب کت نبايد يکسان باشد. اگر کراواتتان ابريشمي است، گوشه ي جيبتان بايد لينِن باشد. و اگر کت و شلوارتان فاستوني است بهتر است از گوشه ي جيب پشمي يا کشمير استفاده کنيد.

البته اين تئوري چندان هم بد نيست اما ابريشم و سيلک هنوز هم با همه چيز خوب سِت مي شود. نکات مهم: ی رنگ هاي فصلي: استفاده از بعضي رنگ ها در زمان بخصوصي از سال بهتر است. مثلاً سايه هاي زرد معمولاً براي تابستان، رنگ هاي زنگاري، قهوه اي، سبز و زرشکي براي پاييز مناسب است. پوشيدن لباس زرد رنگ در پاييز و لباس زنگاري در تابستان کمي نامتناسب است. ی به تباين و تقابل رنگ ها دقت کنيد. يک آيتم روشن را با دو آيتم تيره يا يا آيتم تيره را با دو آيتم روشن سِت کنيد. مثال: کت و شلوار ذغالي، پيراهن سفيد و کراوات قرمز، يا کت و شلوار خرمايي يا پيراهن زرد و کراوات سبز، يا شلوار خاکي با يک پيراهن آبي تيره. ی ارزش رنگ ها: رنگ هاي تيره شما را لاغرتر نشان مي دهد، درحاليکه رنگ هاي روشن برجسته شده و چاق تر نشانتان مي دهد. رنگهاي تيره رسمي تر از رنگ هاي روشن است. اين اطلاعاتي بود که اغلب هنرمندان و طراحان داخلي از آن استفاده مي کنند. حالا شما هم مي توانيد با استفاده از اين اطلاعات رنگ لباسهايتان را طرح ريزي کنيد.

نوشته شده نقاش ساختمان از شهریار

بهترین نقاش ساختمان از شهریار

کار بلد ترین نقاش ساختمانی از شهریار

نقاشی ساختمان باران

نقاشی روغنی پلاستیک بلکا و مولتی کالر با بهترین کیفیت و بهترین قیمت

عضویت در اتحادیه نقاشی ساختمان

عقد قرارداد طبق سر فصل های اتحادیه نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان باران آماده عقد قرارداد با شرکت ها و اردارات و بیمارستان ها می باشدبرچسب ها