ترکیب رنگ در نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان در تهران

ترکیب رنگ در نقاشی ساختمان

ترکیب رنگ در نقاشی ساختمان-البوم نقاشی ساختمان در شهریار

نقاشی ساختمان در شهریار

.پتینه,اجرای نقاشی ساختمان در شهریار,مدل نقاشی ساختمان در شهریار,قیمت نقاشی ساختمان در شهریار,نقاشی ساختمان در شهریار قیمت,پمپ نقاشی ساختمان در شهریار,سایت نقاشی ساختمان در شهریار,دستمزد نقاشی ساختمان در شهریار,

نقاشی ساختمان باران

نقاشی ساختمان باران

برای اینکه بتونه ترک نخورد کدامیک از مواد زیر باید به آن اضافه شود؟ الف – شکر و سفیده تخم مرغ. دب – گل ماشی + سفيده تخم مرغ . ج — پودر امبرا + شکر۔ د – پور مل + سفيده تخم مرغ. ۳۶- گلها و پودر رنگهای مورد مصرف در بتونه به چه صورتی یافت میشوند؟

نقاشی ساختمان در پرند

نقاشی ساختمان در پرند

الف – بصورت مواد شیمیایی.

ترکیب رنگ در نقاشی ساختمان

ب – بصورت مواد معدنی. ج – بصورت مواد معدنی که باید آسیاب و الک شوند تهیه و به مصرف برسند. د – به صورت مواد ترکیبی شیمیایی. ۳۵- از نیل پر طاووسی (لاجورد) در رنگسازی برای چه استفاده میشود؟ الف – برای ساختن رنگهای روغنی آسترهای آبی استفاده میشود. ب – برای ساختن نقوش سنگ و چوب در نقاشی ساختمان. ج – موارد الف و ب درست است. د – برای رنگهای پلاستیک در سقفها و رنگها لعابی مورد استفاده قرار می گیرند. ۳۱- از روغن الیف شماره دو در مواردی استفاده می شود؟ الف – برای روغن اندود کردن چوب – ب – برای ساخت بتونه روغنی. ج – برای کارهای نقاشی ساختمان. د – برای نفوذ در گچ، ۳۷- مشخصات ظاهری روغن بزرک کدامیک از موارد زیر است؟ الف – فوق العاده زلال و شفاف. ب – زرد رنگ حاوی برخی از اسیدهای چرب. ج – با قابلیت چسبندگی کمتر از روغن اسکاتیف. د – همه موارد فوق درست است. ۳۸- برای ساخت بتونه پلاستیک از کدامیک مواد زیر استفاده میشود؟ الف – رنگ پلاستیک با پودر مل. ب – پودر ملی به اضافه آب و رنگ پلاستیک. ج – گل سفید به اضافه رنگ. د – پودر گل زرد به اضافه رنگ و آب. ۳۹- در هنگام آستر زنی سقف با رنگ پلاستیک سفید کدامیک از موارد زیر باید رعایت شود؟

ترکیب رنگ در نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان در تهران

نقاشی ساختمان در تهران

الف – سطح زیر کار از هرگونه چربی و یا رطوبت عادی باشد.

ب – سنباده زدن سطح تا حصول چسبندگی مناسب. ج – رقیق کردن تا حصول گرانروی مناسب. د – همه موارد درست است.ترکیب رنگ در نقاشی ساختمان

ترکیب رنگ در نقاشی ساختمان

۶۰- رنگهای لعابی از چه موادی تشکیل شده است؟ الف – گل سفید به عنوان لعاب. ب – اضافه نمودن پیگمانها (رنگدانه ها). ج – مخلوط کردن سریشم. د – همه موارد درست است.

رنگ ساختمان,رنگ در ساختمان,رنگ آمیزی ساختمان,فرمولاسیون رنگ ساختمان,جدیدترین رنگ ساختمان,رنگ ساختمان سلولزی,نمایندگی رنگ ساختمان,رنگ روغنی ساختمان,تولیدی رنگ ساختمان,ساختمان ترکیب رنگ,رنگ پنجره ساختمان,ژورنال رنگ ساختمان,ساختن رنگ ساختمان

,رنگ کردن ساختمان,گالری رنگ ساختمان

ترکیب رنگ در نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان باران

نقاشی روغنی پلاستیک بلکا و مولتی کالر با بهترین کیفیت و بهترین قیمت

عضویت در اتحادیه نقاشی ساختمان

عقد قرارداد طبق سر فصل های اتحادیه نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان باران آماده عقد قرارداد با شرکت ها و اردارات و بیمارستان ها می باشدبرچسب ها