ترمیم ترکها در نقاشی ساختمان

نقاش ساختمان شهریار

ترمیم ترکها در نقاشی ساختمان

ترمیم ترکها در نقاشی ساختمان-نقاشی ساختمان در شهریار نقاش ساختمان در شهریار, نقاشی ساختمان در شهریار,. ,”نقاشی ساختمان در شهریار” نقاشی ساختمان در شهریار, وسایل نقاشی ساختمان در شهریار, طرحهای نقاشی ساختمان در شهریار, نقاشی ساختمان در شهریار درجه ,۳ فیلم نقاشی ساختمان در شهریار, نقاشی پذیرایی ساختمان در شهریار, نقاشی ستونهای ساختمان در شهریار, بانک نقاشی ساختمان در شهریار, نقاشی نمای ساختمان در شهریار,

 

– رنگهای پایه آب

از کدامیک مواد زیر تشکیل شده است؟ الف – رزينهای اکريليک امولسیونی. ب – آلکید رزین. ج – پلاستیک، اپوکسی. د – رنگهای رقیق شونده.

۶۲ – کدامیک از موارد زیر طریقه بدست گرفتن صحیح قلم مو می باشد؟ الف – قلم مو را از نزدیک قاعده دسته در دست میگیریم. ب – فقط یک سوم تا یک چهارم طول موها را باید در رنگ فرو برد. ج – در هنگام برداشتن رنگ با قلم مو به آرامی به کناره ظرف رنگ ضربه بزنیم. د – همه موارد درست است.

نقاشی ساختمان در پرند

نقاشی ساختمان در پرند

ترمیم ترکها در نقاشی ساختمان

۳- رنگهای روغنی از چه موادی تشکیل شده اند؟ الف – از رنگهایی که رنگدانه را در یک روغن خشک شوند که آستر گلیسیرین با اسید

لینولینک حل شده باشد. ب – از رقیق کننده و آستر گلیسیرین.

ج – از رزینهای آلکیدی.

 

د – حلالها.

نقاشی خانه تهران -کرج

نقاشی خانه تهران -کرج

۶- رنگهای روغنی مات از کدامیک مواد زیر تشکیل شده؟ الف – از رنگهای پایه رزین آلکیدی. ب – از گل سفید و روغن حل شونده. ج – از لعاب و روغن بزرک. د – از مايع اپوکسی.

ترمیم ترکها در نقاشی ساختمان

– رنگهای براق آلکیدی دارای کدامیک از خصوصیات زیر می باشند؟ الف – زمان مشخص جهت خشک شدن. ب – دوام و چسبندگی مناسب و پایداری در عوامل جوی. ج – موارد الف و با درست است. د – مقاوم در برابر اشعه خورشید. ۱- تینرهای روغنی در رقیق کردن چه نقشی دارند؟ الف – موجب شره شدن رنگ و زمان خشک شدن میشوند. ب – در رقیق کردن رنگ نقش مهمی در کیفیت و براقیت ایفا مینمایند. ج – در صورتی که حلال نامناسب و زیاد استفاده شود موجب کاهش براقیت و کیفیت پوشش رنگ میشود. د – باعث چسبندگی بهتر میشود. ۷- رنگهای تینری دارای کدامیک از مشخصات زیر می باشد؟ الف – سریع خشک میشوند. ب – زمان استفاده از این رنگها قلم مو و رنگ روی آن زود خشک میشود. ج – خاصیت دیگر رنگهای روغنی این است که میتوان آنها را پولیش کرد. د – همه موارد درست است. ۸- معمولاً یک رنگ از کدامیک از اجزاء زیر تشکیل می شود؟ الف – پیگمان – رزین. ب – اکستندر و حلال و مواد کمکی، ج – موارد الف و با درست است. د – مواد لعاب. ۶۹ – برای اینکه در کارهای چوبی سطح خوب و ایدهآلی داشته باشیم چه کارهایی باید انجام شود؟ الف – زیرسازی با دستگاههای پرداخت. ب – در صورت پرداخت خوب، مثل آن است که نیمی از کار سنباده کاری شده.

ج – موارد الف و با درست است.

د -لیسه کردن سطوح، تیز کردن لیسه. ۵۰- در هنگام سنباده کاری چه مواردی را باید در نظر گرفت؟

نقاشی ساختمان در تهران

نقاشی ساختمان در تهران

الف – نباید سنباده را دولا نمود.

ترمیم ترکها در نقاشی ساختمان

ب – چون سنباده روی هم میلغزد و باعث میشود انگشتان سنباده زننده را بساید.

ج – سنباده از محل تا خورده پاره میشود.

ترمیم ترکها در نقاشی ساختمان

د – همه موارد درست است. ۵۱- روغنی که برای اندود کردن چوب (زیرسازی چوب) بکار میرود بایستی دارای کدامیک از مشخصات زیر باشد؟

الف – قابلیت خشک شوندگی داشته باشد.

ب – چربی روغن زیاد باشد.

ج – در صورتی که که روغن بر روی سطح چوب نفوذ نکند سطح مورد نظر خشک

نمیشود.

 

,انواع رنگ ساختمان,رنگ ساختمان عکس,تصاویر رنگ ساختمان,رنگ آمیری ساختمان,ساخت رنگ ساختمان,عکس رنگ ساختمان,رنگ داخلی ساختمان,رنگ پلاستیک ساختمان,رنگ تروکالر ساختمان,بهترین رنگ ساختمان,رنگ ساختمان پرشیا,شرکتهای رنگ ساختمان,اجرای رنگ ساختمان,کالیته رنگ ساختمان,رنگ روغن ساختمان,رنگ و نقاشی ساختمان,رنگ داخل ساختمان

نقاشی ساختمان باران

نقاشی روغنی پلاستیک بلکا و مولتی کالر با بهترین کیفیت و بهترین قیمت

عضویت در اتحادیه نقاشی ساختمان

عقد قرارداد طبق سر فصل های اتحادیه نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان باران آماده عقد قرارداد با شرکت ها و اردارات و بیمارستان ها می باشدبرچسب ها